Město Bohumín nabízí k prodeji stavební pozemek parc. č. 1887/3

Cena: 445 230 Kč (0 Kč/m²)

Město Bohumín nabízí k prodeji stavební pozemek, který je určen k zastavění stavbou pro bydlení a má možnost napojení na inženýrské sítě.

Pozemek parc. č. 1887/3 – orná půda – výměra 873 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín.
Informace o prodejích pozemků obdržíte na odboru majetkovém v budově „B“ Městského úřadu Bohumín, č. dv. 103 v přízemí nebo na tel. čísle 596 092 228, e-mail:holeszova.jana@mubo.cz. Internetové stránky města www.bohumin.cz

ID: 12401954 Naposledy upraveno 24.06.2019 v 09:13

Další podobné inzeráty: pozemky v Bohumíně