pozemek komerční, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, okres Frýdek- Místek, prodej

Cena: 10 969 500 Kč (300 Kč/m²)

Kód zakázky: 1016015509, Využití pozemku dle platného územního plánu : VL (pozemek C) - Plochy Výroby a skladování - Lehký průmysl Hlavní využití: Výroba a skladování pro lehký průmysl. Přípustné využití: - stavby a zařízení pro výrobu a skladování, které jsou neslučitelné s bydlením, tj. stavby určené pro průmyslovou a jinou výrobu, pro služby mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů - montážní haly a slévárny - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů - stavby pro opravu, údržbu a garážování strojů - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby a zařízení pro likvidaci odpadů - garáže a areály těžké nákladní dopravy - související stavby občanského vybavení - integrovaný byt správce - stavby pro velkoobchod - související ochranná a izolační zeleň - související dopravní a technická infrastruktura - podzemní stavby veřejné technické infrastruktury OV (pozemek B) - Plochy občanského vybavení Hlavní využití: Občanské vybavení. Přípustné využití: - stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb, např.: stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, stavby pro obchod, stavby stravovacích zařízení, stavby ubytovacích zařízení jako hotely, motely, penziony a ubytovny - integrované bydlení v objektech občanského vybavení a stávající stavby pro bydlení včetně jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav - garáže - veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště - související dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty - související technická infrastruktura - podzemní stavby veřejné technické infrastruktury NS (Pozemek A) - Plochy smíšené, nezastavěného území Hlavní využití: Krajinná zeleň. Přípustné využití: - zemědělský půdní fond - orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty - prvky územního systému ekologické stability - přirozené a přírodě blízké ekosystémy, vodní plochy a toky, zeleň - opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a protipovodňová opatření - lehké otevřené přístřešky pro hospodářská zvířata a pastevní areály - společná zařízení, související dopravní infrastruktura - zejména polní cesty, pěšiny, stezky a turistické trasy - vedení technické infrastruktury Více informací u makléře

ID: 15580171 Naposledy upraveno 16.02.2020 v 05:00

Václav Štolba

Václav Štolba
+420777200505
stolbavictoria-reality.cz

Odeslat dotaz prodejci

VICTORIA CORPORATION realitní kancelář s.r.o.
U Mostu 1160/3, 70030, Ostrava - Jih
www.victoria-reality.cz

Více informací o VICTORIA CORPORATION realitní kancelář s.r.o.

Další podobné inzeráty: pozemky ve Frýdlantu nad Ostravicí

Prohlédněte si také inzerci nemovitostí v nejbližším okolí: pozemky Orlová, pozemky Nový Jičín, pozemky Třinec, pozemky Frenštát pod Radhoštěm.
Podívejte se na další nabídky komerčních pozemků ve Frýdlantu nad Ostravicí: prodej komerčních pozemků ve Frýdlantu nad Ostravicí, pronájem komerčních pozemků ve Frýdlantu nad Ostravicí
Nenašli jste, co jste hledali? Prohlédněte si další inzeráty na našem online bazaru.