Zemědělské objekty Strašov

Cena: 1 240 000 Kč
Nejvyšší nabídce

Nabízíme k prodeji zemědělské objekty, zapsané na LV200, kat.území Strašov:
- budova č.p.98, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku st.102
- budova bez č.p./č.ev., zemědělská stavba, stojící na pozemku jiného vlastníka st.99/1,st.99/2, st.99/3 o celkové výměře 880m2
- budova bez č.p./č.ev., zemědělská stavba, stojící na pozemku jiného vlastníka st.94/1,st.94/2, st.94/3 o celkové výměře 1208m2
. budova bez č.p./č.ev., zemědělská stavba, stojící na pozemku jiného vlastníka st.100/1,st.100/2, o celkové výměře 1085m2
Prodej výše uvedených nemovitostí je součástí insolvenčního řízení. Prodej nevyšší nabídce.

ID: 14385426 Naposledy upraveno 10.01.2019 v 09:23

Další podobné inzeráty: nemovitosti